Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/12/2018
Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου, 2017 (Τόμοι I-IV)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση ‘‘Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμοι Ι-IV)’’ για το 2017.

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου με τους εμπορικούς της εταίρους για το 2017. Η έκθεση αποτελείται από τέσσερις τόμους. Οι Tόμοι Ι, ΙΙ και ΙΙI περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων κατά εμπόρευμα των Τμημάτων Ι-ΙΧ, Χ-ΧV και XVI-XXI της Συνδυασμένης Ονοματολογίας αντίστοιχα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Tόμος ΙV περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εξαγωγών/αποστολών κατά εμπόρευμα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Η έκθεση παρέχει επίσης συνοπτικούς πίνακες με χρονολογικές σειρές για την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου. Πιο λεπτομερή στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για το 2017 ήταν €8.216,2 εκ. σε σύγκριση με €7.117,5 εκ. για το 2016. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για το 2017 ήταν €2.968,4 εκ. σε σύγκριση με €2.714,2 εκ. για το 2016. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.247,8 εκ. για το 2017 σε σύγκριση με €4.403,3 εκ. για το 2016.

Η έκθεση ‘‘Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμοι Ι-IV)’’ για το 2017 είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση