Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/02/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΕΚ 2005 (ΠΡΟΚ)
09/02/2006


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Δεκέμβριο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £272,7 εκ., εκ των οποίων £198,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £74,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £52,9 εκ., εκ των οποίων £38,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £14,4 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση