Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/03/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2010

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Φεβρουάριο 2010 ανήλθε στις 119,7 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2010.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2010, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο του 2010 ο δείκτης έφθασε στις 116,4 μονάδες,
παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2010.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση