Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/04/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2006 (ΠΡΟΚ)
11/04/2006

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Φεβρουάριο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £241,6εκ., εκ των οποίων £157,2εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £84,3εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £49,0εκ., εκ των οποίων £31,9εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £17,1εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση