Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/09/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2012

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Ιούνιο 2012 ανήλθε στις 128,7 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 2,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2011. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 3,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο 2012 ο δείκτης έφτασε τις 107,6 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 10,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2011.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση