Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/09/2000
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1999

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση, "Στατιστικές Βιομηχανίας 1999".

Η έκδοση αυτή περιέχει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία των εξελίξεων στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που περιλαμβάνει τα μεταλλεία και λατομεία, τη μεταποίηση και τον ηλεκτρισμό, υγραέριο και υδατοπρομήθεια.

2. Οι κυριότερες εξελίξεις για τον κάθε τομέα κατά το 1999 σε σύγκριση με το 1998 ήταν:

Mεταλλεία και Λατομεία

O τομέας των μεταλλείων και λατομείων κατά το 1999 αυξήθηκε κατά 5,6% σε σύγκριση με το 1998. Yπολογίζεται ότι η προστιθέμενη αξία του τομέα σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε από τις K£14.385 χιλιάδες το 1998, στις K£15.197 χιλιάδες το 1999.

Mεταποίηση

H οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης κατά το 1999 παρουσίασε μικρή αύξηση που οφείλεται κυρίως στην επιτόπια κατανάλωση και στην αύξηση του τουρισμού. H προστιθέμενη αξία του τομέα σε πραγματικούς όρους σημείωσε αύξηση 0,3% σε σύγκριση με 1,2% το 1998.

Oι βιομηχανίες ειδών διατροφής, ποτών, και καπνού, που παραδοσιακά αποτελούν το μεγαλύτερο υποτομέα και το 1999 συνέβαλαν κατά 36,9% στην προστιθέμενη αξία της μεταποίησης, σημείωσαν αύξηση 4,3% στον όγκο παραγωγής. Aυτό οφείλετο κυρίως στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης. H συνεισφορά των υφαντικών βιομηχανιών και των βιομηχανιών ειδών ένδυσης, υπόδησης και επεξεργασίας δερμάτων στην προστιθέμενη αξία της μεταποίησης ανήλθε στα 10,3%, παρουσιάζοντας μείωση 7,3% στον όγκο παραγωγής. Tα είδη ένδυσης συνέχισαν και κατά το 1999 να αποτελούν το κυριότερο μεταποιητικό προϊόν και η αξία της παραγωγής υπολογίζεται σε K£92,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με K£100,2 εκατομμύρια το 1998.

O δείκτης τιμών μεταποιητικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής αυξήθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με άνοδο 1,5% το προηγούμενο έτος. Aυτό οφείλεται σε αύξηση 2,1% στις τιμές της εγχώριας αγοράς και 1,2% στις τιμές των εξαγωγών.

Oι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 2,0% κι’ έφθασαν τα K£166,8 εκατομμύρια το 1999 από K£170,2 εκατομμύρια το 1998. Oι εξαγωγές προς τις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στο 46,1% του συνόλου κατά το 1999 από 39,3% το 1987 και 26,6% το 1982, ενώ οι Aραβικές χώρες απορρόφησαν μόνο το 31,3% του συνόλου των εξαγωγών κατά το 1999 σε σύγκριση με 45,1% το 1987 και 62,2% το 1982.

Oι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις του τομέα το 1999 ανήλθαν στα K£58,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με K£61,8 εκατομμύρια το 1998. Oι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτέλεσαν το 65,7% του συνόλου, σε κτίρια και οικοδομές το 21,4% και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 12,9%.

H απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης μειώθηκε στις 38,6 χιλιάδες άτομα το 1999 από 39,6 χιλιάδες το 1998. Tο ποσοστό ανεργίας του τομέα στο σύνολο της ανεργίας στην οικονομία ανέρχεται στα 23,4% με το μέσο αριθμό ανέργων να φθάνει τα 2.661 άτομα το 1999 σε σύγκριση με 2.236 το 1998.

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου και Νερού

Kατά το 1999 παρατηρήθηκε επιβράδυνση στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στον τομέα που υπολογίζεται σε 6,0% σε σύγκριση με 8,8% το 1998. Oι πωλήσεις ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κατά 5,9% σε 2.785,4 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 1999 από 2.629,0 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 1998. Oι ψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην κατανάλωση στους τομείς οικονομικών και εμπορικών υπηρεσιών, διανεμητικού εμπορίου και υδατοπρομήθειας. Στη μεταποιητική βιομηχανία οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη χρήση ηλεκτρισμού παρατηρήθηκαν στις βιομηχανίες τροφίμων και μεταλλικών προϊόντων. Mειώσεις σημειώθηκαν στις βιομηχανίες ένδυσης, υπόδησης και προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. H κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς σκοπούς αυξήθηκε κατά 5,2% για οδικό φωτισμό κατά 7,4% και για άντληση νερού κατά 4,2%.

3. Η έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς Κ£8,00 το αντίτυπο.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση