Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/11/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΕΠ 2007 (ΠΡΟΚ)
09/11/2007Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Σεπτέμβριο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £292,6 εκ., εκ των οποίων £201,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £91,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £47,9 εκ., εκ των οποίων £31,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £16,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση