Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/10/2011
Αποτελέσματα Έρευνας: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοικοκυριά, 2009

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, το μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο εκτιμάται ότι καταναλώνει για τις ετήσιες ανάγκες του συνολική ενέργεια 1.142 kgoe (χιλιόγραμμα ισοδύναμου πετρελαίου) με δαπάνη ύψους €1.374. Η κατανάλωση ενέργειας κατανέμεται στις κατηγορίες τελικής χρήσης ως ακολούθως: 44,8% για θέρμανση χώρου, 5,7% για ζεστό νερό χρήσης, 8,3% για κλιματισμό (ψύξη) χώρου, 14,0% για μαγείρεμα και 27,2% για ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμό. Συγκεκριμένα, το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως 6.288 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού, 355 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, 44 λίτρα καθαρού πετρελαίου, 125 κιλά υγραερίου, 244 κιλά βιομάζας (π.χ. ξύλα) και 48 κιλά κάρβουνου.

Σχεδόν το σύνολο των νοικοκυριών (98,4%) χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα/εξοπλισμό για να θερμαίνει μέρος της κατοικίας του κατά τη ψυχρή περίοδο του έτους. Στην πλειονότητά τους, ως κύριο τύπο θέρμανσης τα νοικοκυριά χρησιμοποιούν κινητές θερμάστρες (39,3%), ενώ μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών διαθέτει κεντρική θέρμανση (29,2%) και κλιματιστικά ζεστού αέρος (16,9%). Λιγότερο διαδεδομένη είναι η χρήση τζακιού (7,3%), θερμοσυσσωρευτών της ΑΗΚ (4,8%) και μη μετακινούμενων μεταλλικών σομπών ή άλλου εξοπλισμού (0,9%). Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά θερμαίνουν μόνο τα 90 τετρ. μέτρα της κατοικίας τους, σε σύγκριση με τα 168 τετρ. μέτρα της μέσης συνολικής επιφάνειάς τους. Η μεγάλη πλειοψηφία (68%) χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θέρμανσης της κατοικίας για 3 έως 4 μήνες το χρόνο, ενώ ποσοστό 46,2% χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θέρμανσης για 3 έως 5 ώρες ημερησίως. Το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως για θέρμανση 642 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού, 331 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, 42 λίτρα καθαρού πετρελαίου, 50 κιλά υγραερίου και 231 κιλά βιομάζας.

Αρκετά ψηλό είναι και το ποσοστό νοικοκυριών (80,8%) που χρησιμοποιεί κλιματισμό για να ψύχει μέρος της κατοικίας του κατά τη ζεστή περίοδο του έτους. Το μέσο νοικοκυριό κλιματίζει μόνο τα 50 τετρ. μέτρα της κατοικίας του από τα 168 τετρ. μέτρα της μέσης συνολικής επιφάνειάς του. Τα χρησιμοποιούμενα κλιματιστικά είναι σχετικά νέας τεχνολογίας, αφού πάνω από 70% έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία 10 χρόνια εκ των οποίων τα μισά την τελευταία πενταετία. Το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως για κλιματισμό 1.107 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού με μέση εγκατεστημένη ισχύ κλιματιστικών γύρω στα 32.300 Btu ανά νοικοκυριό (ή 9,47 κιλοβάτ).

Για τις ανάγκες τους σε ζεστό νερό χρήσης, τα περισσότερα νοικοκυριά (91,6%) έχουν εγκατεστημένους ηλιακούς συλλέκτες, ενώ σε ποσοστό 29,3% χρησιμοποιούν και το σύστημα κεντρικής θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης. Λιγότερο διαδεδομένοι είναι οι ταχυθερμαντήρες (11,6%) και οι αυτόνομοι – όχι ηλιακοί – θερμοσίφωνες (4,6%). Το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως για θέρμανση νερού χρήσης 382 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού, 24 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, 2 λίτρα καθαρού πετρελαίου, 8 κιλά υγραερίου και 2 κιλά βιομάζας.

Ιδιαίτερα υψηλές διαπιστώθηκε ότι είναι οι ενεργειακές ανάγκες για το μαγείρεμα. Το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως για σκοπούς μαγειρέματος 554 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού, 67 κιλά υγραερίου, 11 κιλά ξύλου και 48 κιλά κάρβουνου.

Όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρισμού για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και του φωτισμού, εκτιμάται ότι το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως 3.603 κιλοβατώρες. Σχεδόν όλα τα νοικοκυριά είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση (99,1%), ψυγείο-καταψύκτη (99,0%), ηλεκτρικό σίδερο (96,2%) και πλυντήριο ρούχων (93,7%). Αντίθετα, πιο περιορισμένη είναι η χρήση δορυφορικής κεραίας (29,9%), στεγνωτηρίου ρούχων (30,5%) και πλυντηρίου πιάτων (44,6%). Κατά μέσο όρο, οι συσκευές με την πιο εντατική εβδομαδιαία χρήση είναι η τηλεόραση με 46 ώρες, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με 31 ώρες και το πλυντήριο ρούχων με περίπου 7 ώρες.

Τόσο η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και η χρήση θερμομονωτικών υλικών στις κατοικίες είναι πολύ περιορισμένη. Πέραν της εκτεταμένης χρήσης ηλιακών πλαισίων για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες (91,6% των νοικοκυριών), η ανάπτυξη άλλων ανανεώσιμων εγκαταστάσεων (π.χ. φωτοβολταϊκών) είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Όσον αφορά τα μέτρα θερμομόνωσης, σχετικά ανεπτυγμένη είναι μόνο η χρήση διπλών γυαλιών (43,2% των νοικοκυριών), ενώ ακολουθεί η θερμομόνωση σε εξωτερικούς τοίχους (7,5%) ή στην οροφή (5,5%).

Η Έρευνα για την Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοικοκυριά διενεργήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο από τη Στατιστική Υπηρεσία, με έτος αναφοράς το 2009. Η έρευνα απευθύνθηκε στα νοικοκυριά των οποίων οι κάτοικοι διέθεταν μόνιμη ή συνήθη διαμονή στην Κύπρο, ανεξαρτήτου υπηκοότητας και προέλευσης. Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 3.300 νοικοκυριά, κατανεμημένα σε όλες τις επαρχίες και περιοχές (αστικές και αγροτικές) της χώρας και ήταν αντιπροσωπευτικό της δομής του πληθυσμού.

Η διενέργεια της έρευνας στην Κύπρο χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα “Ενέργεια και Περιβάλλον”.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2009
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση