Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/07/2011
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2011

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιούνιο 2011 ανήλθε στις 128,8 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με το Μάιο του 2011.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 4,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο του 2011 ο δείκτης έφθασε στις 121,6 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,7% σε σύγκριση με το Μάιο του 2011.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση