Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/07/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Μάιος 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €474,2 εκ., εκ των οποίων €312,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €161,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €135,4 εκ., εκ των οποίων €84,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €50.5, εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση