Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/04/2018
Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (συνοπτικά στοιχεία), Ιαν 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Ιανουάριο 2018.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για τον μήνα Ιανουάριο 2018 ήταν €616,4 εκ. σε σύγκριση με €633,6 εκ. τον Ιανουάριο 2017. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) τον μήνα Ιανουάριο 2018 ήταν €203,6 εκ. σε σύγκριση με €180,6 εκ. τον Ιανουάριο 2017. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €412,9 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018 σε σύγκριση με €453,0 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιανουάριο του 2018 ήταν €115,7 εκ. σε σύγκριση με €99,0 εκ. τον Ιανουάριο του 2017, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιανουάριο του 2018 ήταν €87,9 εκ σε σύγκριση με €81,6 εκ. τον Ιανουάριο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιανουάριο του 2018 ήταν €106,0 εκ. σε σύγκριση με €89,6 εκ. τον Ιανουάριο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Ιανουάριο του 2018 ήταν €7,8 εκ. σε σύγκριση με €6,9 εκ. τον Ιανουάριο του 2017.


Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Ιανουάριο 2018 διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση