Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/01/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Νοε 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €515,0 εκ., εκ των οποίων €336,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €178,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €128,1 εκ., εκ των οποίων €87,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €40,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση