Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/09/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΛ 2008 (ΠΡΟΚ)
10/09/2008Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούλιο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €693,7εκ., εκ των οποίων €446,4εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €247,3εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €107,5εκ., εκ των οποίων €69,9εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €37,6εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση