Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/08/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιουν 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €538,1 εκ., εκ των οποίων €367,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €170,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €124,0 εκ., εκ των οποίων €74,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €49,4 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση