Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/09/2002
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2002

Η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την έκθεση “Στατιστική Εισαγωγών και Εξαγωγών” για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2002 η οποία είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των £4=.

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών κατά είδος, ποσότητα και αξία, όπως επίσης και συνοπτικούς πίνακες με χρονολογικές σειρές για την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου.

Πιο λεπτομερή στοιχεία για το εξωτερικό μας εμπόριο είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση