Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/03/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΑΝ 2004 (ΠΡΟΚ)
16/03/2004


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιανουάριο 2004, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν £180,0 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές £29,0 εκ..


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση