Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/06/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΡ 2006 (ΠΡΟΚ)
09/06/2006

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Απρίλιο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £251,2 εκ., εκ των οποίων £164,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £86,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £52,2 εκ., εκ των οποίων £31,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £21,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση