Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/05/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μαρ 2018

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Mάρτιο 2018 ανήλθε στις 97,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2018.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Μάρτιο του 2018 ο δείκτης έφθασε στις 99,2 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2018.

Σημειώστε ότι, από αυτή τη δημοσίευση, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία παρουσιάζεται με το 2015 ως νέο έτος βάσης (αντί του 2010). Η αλλαγή έτους βάσης ανά πέντε χρόνια αποτελεί συνήθη πρακτική που στόχο έχει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι μεταβολές που επέρχονται στη διάρθρωση του βιομηχανικού τομέα κατά την πενταετή αυτή περίοδο. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη (που αντιπροσωπεύουν την αξία πωλήσεων των βιομηχανικών προϊόντων) και αλλαγές στο δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη.

Στοιχεία για το Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία με το νέο έτος βάσης (2015=100) έχουν υπολογιστεί για όλα τα έτη από το 2015 και εντεύθεν και περιλαμβάνονται στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων. Στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων περιέχονται επίσης στοιχεία και με τα παλαιότερα έτη βάσης: 2010=100, 2005=100 και 2000=100.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση