Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/12/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2010

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 ανήλθε στις 144,2 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2010, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Στον τομέα της Μεταποίησης, το Σεπτέμβριο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 126,2 μονάδες, δηλ. σημείωσε αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2009.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση