Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/04/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΕΚ 2004 (ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
07/04/2005


Με βάση τελικά στοιχεία για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Δεκέμβριο 2004, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν ₤263,9 εκ., εκ των οποίων ₤177,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤86,1 εκ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν ₤47,5 εκ., εκ των οποίων ₤32,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤15,0 εκ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2004, η συνολική αξία εισαγωγών / αφίξεων ανήλθε σε ₤2.679,3 εκ. σε σύγκριση με ₤2.304,1 εκ. το 2003, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 16,3%. Η συνολική αξία εξαγωγών / αποστολών το 2004 αυξήθηκε κατά 14,9% και ανήλθε σε ₤548,0 εκ. σε σύγκριση με ₤476,8 εκ. το 2003.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση