Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/02/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΕΠ 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2002 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ήταν £1.852,0 εκ. σε σύγκριση με £1.913,5 εκ. τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2001. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £393,5 εκ. σε σύγκριση με £477,8 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £1.458,4 εκ. σε σύγκριση με £1.435,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £1.682,9 εκ. σε σύγκριση με £1.640,6 εκ. τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £531,9 εκ. ή 31,6% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £475,7 εκ. ή 28,3%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £220,1 εκ. ή 13,1%, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £179,8 εκ. ή 10,7% και τα πετρελαιοειδή με £175,6 εκ. ή 10,4%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £180,4 εκ. σε σύγκριση με £190,4 εκ. τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2001. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £213,2 εκ. σε σύγκριση με £287,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2002 ήταν £138,3 εκ. ή 79,9% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £32,5 εκ. ή 18,8% του συνόλου.

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2002 η Ευρωπαίκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £970,8 εκ. ή 52,4%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαΐκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £94,0 εκ. ή 54,4% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση