Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/05/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΑΡ 2009
29/05/2009

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Μάρτιο 2009 υπολογίζεται προκαταρκτικά ότι ανήλθε στις 99,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 5,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 7,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάρτιο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 98,4 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 7,8% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2008.

Σημειώστε ότι από τον Ιανουάριο του 2009, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής δημοσιοποιείται με νέο έτος βάσης (2005=100) και υιοθετώντας τη νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση