Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/07/2016
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Μάιος 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2016, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις ήταν €1.012,0 εκ., εκ των οποίων €894,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €117,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις για το μήνα Μάιο 2016 περιλαμβάνουν την μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €563,4 εκ. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €135,9 εκ., εκ των οποίων €73,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €62,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση