Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/05/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Μαρ 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €568,1 εκ., εκ των οποίων €381,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €186,5 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €125,6 εκ., εκ των οποίων €80,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €45,4 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση