Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2009
31/07/2009


Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Μάιο 2009 ανήλθε στις 102,7 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 10,4% σε σύγκριση με το Μάιο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάιο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 102,5 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 13,6% σε σύγκριση με το Μάιο του 2008.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση