Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/05/2016
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Μαρ 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το Μάρτιο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €407,5 εκ., εκ των οποίων €295,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €112,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €142,6 εκ., εκ των οποίων €61,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €80,7 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση