Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/10/2013
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2012

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της ετήσιας έκθεσης “Στατιστικές Βιομηχανίας, 2012”. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τα ορυχεία και λατομεία, την παροχή ηλεκτρισμού, την παροχή νερού, την επεξεργασία λυμάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες εξυγίανσης.

Ο τομέας της βιομηχανίας κατά το 2012 παρουσίασε για δεύτερη συνεχή χρονιά αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους. Σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο ρυθμός αυτός (με βάση την προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές αγοράς 2005 με τη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης) στο σύνολο του τομέα παρουσίασε μείωση 7,0% το 2012, σε σύγκριση με μείωση 5,2% το 2011 και αύξηση 0,2% το 2010. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η μεταποίηση παρουσίασε συρρίκνωση 7,4%, τα ορυχεία και λατομεία 27,8%, η παροχή ηλεκτρισμού 3,6% και η παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 4,1%.

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του βιομηχανικού τομέα σε τρέχουσες τιμές αγοράς μειώθηκε το 2012 κατά 5,6% φτάνοντας τα €4.423,0 εκατομμύρια σε σύγκριση με €4.684,3 εκατομμύρια το 2011. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αγοράς εκτιμάται ότι ανήλθε στα €1.487,8 εκατομμύρια σε σχέση με €1.596,7 εκατομμύρια το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,8%. Η συνεισφορά του τομέα στο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές ανήλθε το 2012 στο 9,1%, από 9,0% το 2011.

Η απασχόληση στο σύνολο του τομέα υπολογίζεται ότι μειώθηκε στις 34,8 χιλιάδες από 37,7 χιλιάδες το 2011 και αποτελούσε το 9,3% του επικερδώς απασχολούμενου πληθυσμού. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε από 2.794 άτομα το 2011 σε 3.893 άτομα το 2012.

Οι κυριότερες εξελίξεις κατά το 2012 ήταν:

Μεταποίηση

Στη μεταποίηση, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς έφτασε το 2012 τα €2.901,3 εκατομμύρια σε σύγκριση με €3.258,4 εκατομμύρια το 2011, σημειώνοντας μείωση 11,0%. Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 9,5% στα €978,3 εκατομμύρια σε σχέση με €1.080,9 εκατομμύρια το 2011. Η απασχόληση μειώθηκε στις 31,2 χιλιάδες από 34,0 χιλιάδες το 2011. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις έφτασαν το 2012 τα €94,6 εκατομμύρια σε σχέση με €123,8 εκατομμύρια το 2011, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση 23,5%. Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτέλεσαν το 47,6% του συνόλου, σε κατασκευαστικά έργα το 42,8% και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 9,6%.

Ορυχεία και Λατομεία

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς στα ορυχεία και λατομεία ανήλθε το 2012 στα €51,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 36,7% σε σχέση με το 2011, ενώ και η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 36,8% στα €28,7 εκατομμύρια. Η απασχόληση έφτασε τα 491 άτομα, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στα €5,0 εκατομμύρια.

Παροχή Ηλεκτρισμού

Στη δραστηριότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς αυξήθηκε το 2012 κατά 15,9% στα €1.091,4 εκατομμύρια. Η προστιθέμενη αξία ανήλθε στα €335,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 8,1%. Η απασχόληση εκτιμάται κυμάνθηκε στα 1.463 άτομα, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν σημαντική μείωση (64,5%), φτάνοντας τα €101,9 εκατομμύρια σε σχέση με €287,3 εκατομμύρια το 2011.

Οι πωλήσεις ηλεκτρισμού μειώθηκαν κατά 5,2% και ανήλθαν στα 4.355,6 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2012, σε σύγκριση με 4.594,8 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2011.

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

Στο τμήμα αυτό της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς ανήλθε το 2012 στα €379,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 5,9%. Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 9,2% και έφτασε τα €145,6 εκατομμύρια. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν μείωση 50,2% και έφτασαν στα €60,2 εκατομμύρια σε σχέση με €121,0 εκατομμύρια το 2011. Η απασχόληση σημείωσε μείωση 1,9% στα 1.640 άτομα.

Η κατανάλωση νερού στις αστικές περιοχές υπολογίζεται ότι έχει μειωθεί κατά 2,1% στα 31,2 εκατομμύρια τόνους από 31,9 εκατομμύρια τόνους το 2011.

Εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφτασαν το 2012 τα €487,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με €492,2 εκατομμύρια το 2011, σημειώνοντας μείωση 0,9%. Οι σημαντικότερες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που εξήχθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, τα προϊόντα ανακύκλωσης, τα βασικά μέταλλα, τα μηχανήματα και εξοπλισμός και τα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα.

Μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με το 2011 σημειώθηκαν στις εξαγωγές τσιμέντου και βασικών μετάλλων, ενώ σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν στις εξαγωγές φωτοβολταϊκών και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αντίτυπα της έκδοσης θα διατίθενται εντός των προσεχών ημερών προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €13,50 το αντίτυπο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση