Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας17/06/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΡ 2005 (ΠΡΟΚ)
17/06/2005

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Απρίλιο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν ₤225,4 εκ., εκ των οποίων ₤147,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤77,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν ₤51,5 εκ., εκ των οποίων ₤32,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤19,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2005 μειώθηκαν κατά 1,4% σε ₤882,7 εκ. σε σύγκριση με ₤894,8 εκ. τον Ιανουάριο - Απρίλιο 2004. Η συνολική αξία εξαγωγών / αποστολών τον Ιανουάριο - Απρίλιο 2005 αυξήθηκε κατά 28,7% και ανήλθε σε ₤202,9 εκ. σε σύγκριση με ₤157,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2004.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση