Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/01/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2017

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Δεκέμβριο 2017 ανήλθε στις 99,3 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2017.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Δεκέμβριο του 2017 ο δείκτης έφθασε στις 102,7 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση