Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/02/2013
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2013

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιανουάριο 2013 ανήλθε στις 137,7 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,3% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2012.

Για το μήνα Ιανουάριο 2013, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2012.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο του 2013 ο δείκτης έφθασε στις 124,6 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2012.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση