Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας13/09/2002
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΡ 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2002 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ανήλθαν σε £814,8 εκ. σε σύγκριση με £798,1 εκ. τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2001. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £178,1 εκ. σε σύγκριση με £194,6 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £636,7 εκ. σε σύγκριση με £603,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £730,4 εκ. σε σύγκριση με £673,7 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £237,3 εκ. ή 32,5% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £219,3 εκ. ή 30,0%, τα πετρελαιοειδή με £83,5 εκ. ή 11,4%, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £79,8 εκ. ή 10,9% και ο μεταφορικός εξοπλισμός με £79,3 εκ. ή 10,9%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £84,1 εκ. σε σύγκριση με £79,0 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2001. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £94,0 εκ. σε σύγκριση με £115,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα βιομηχανικά προοόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2002 ήταν £61,6 εκ. ή 75,7% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £18,7 εκ. ή 23,0% του συνόλου.

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2002 η Ευρωπαοκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £414,9 εκ. ή 50,9%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαοκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £43,5 εκ. ή 53,5% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση