Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/12/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΑΥΓ 2004
23/12/2004


1. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Αύγουστο 2004.

2. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:


(α) Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2004 ήταν £1.765,5 εκ. σε σύγκριση με £1.508,3 εκ. τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2003. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη) ήταν £326,5 εκ. σε σύγκριση με £326,1 εκ. κατά τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2003. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 21,7% στα £1.439,0 εκ. τον Ιανουάριο- Αύγουστο του 2004 σε σύγκριση με £1.182,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003.

(β) Κατά τον Αύγουστο του 2004 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προμήθευσαν την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £135,2 εκ. ενώ απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £18,0 εκ..

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Αύγουστο του 2004 ήταν £65,7 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν £10,1 εκ.. Οι εγχώριες εξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν £4,9 εκ. και οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, £5,2 εκ..


3. Η έκθεση είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των £2=. Η έκθεση διατίθεται επίσης δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση