Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/12/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2014

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Νοέμβριο 2014 ανήλθε στις 106,2 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 1,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2014.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014, ο δείκτης σημείωσε μείωση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Νοέμβριο του 2014 ο δείκτης έφθασε στις 104,7 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2014.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση