Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/10/2009
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Αυγ 2009
12/10/2009


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €435,2εκ., εκ των οποίων €317,3εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €117,9εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €62,2εκ., εκ των οποίων €36,6εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €25,7εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση