Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/01/2019
Νεότερα Στοιχεία: Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών, Δεκ 2018

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2018 σημείωσαν αύξηση 3,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, άνοδος παρατηρήθηκε στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Υγραερίου και Βαρέος Μαζούτ. Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία και σε αεροπλάνα, καθώς και στις πωλήσεις Ασφάλτου, Ελαφρού Μαζούτ και Πετρελαίου Κίνησης. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν μείωση 1,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών για το έτος 2018 παρουσίασαν άνοδο 1,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις του Πετρελαίου Κίνησης αυξήθηκαν κατά 4,4%, ενώ οι πωλήσεις της Βενζίνης μειώθηκαν κατά 2,6%. Αυξήσεις παρατηρήθηκαν επίσης στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία (16,5%) και σε αεροπλάνα (3,5%), καθώς και στις πωλήσεις Βαρέος (7,1%) και Ελαφρού (3,1%) Μαζούτ. Μείωση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις Καθαρού (-23,4%) και Ακάθαρτου (-18,2%) Πετρελαίου και Υγραερίου (-5,3%).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση