Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/01/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Νοε 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €454,4 εκ., εκ των οποίων €287,0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €167,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €113,7 εκ., εκ των οποίων €62,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €51,7 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση