Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/02/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2014

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιανουάριο 2014 ανήλθε στις 106,7 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2013.

Για το μήνα Ιανουάριο 2014, ο δείκτης σημείωσε μείωση 4,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2013.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο του 2014 ο δείκτης έφθασε στις 104,2 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2013.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση