Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/01/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΝΟΕ 2007 (ΠΡΟΚ)
09/01/2008Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Νοέμβριο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £325,6 εκ., εκ των οποίων £233,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £92,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £51,4 εκ., εκ των οποίων £35,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £16,4 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση