Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/11/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Οκτ 2012

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Οκτώβριο 2012 ανήλθε στις 140,1 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2012.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Οκτώβριο του 2012 ο δείκτης έφθασε στις 126,0 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2012.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση