Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/03/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιαν 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €441,6εκ., εκ των οποίων €275,2εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €166,4εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €74,0εκ., εκ των οποίων €48,4εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €25,6εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση