Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/07/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Απρ 2009
23/07/2009
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Απρίλιο 2009 υπολογίζεται προκαταρκτικά ότι ανήλθε στις 115,2 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 10,8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Απρίλιο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 116,6 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 9,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2008.

Σημειώστε ότι από τον Ιανουάριο του 2009, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας δημοσιοποιείται με νέο έτος βάσης (2005=100) και υιοθετώντας τη νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση