Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/05/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Μαρ 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €486,8 εκ., εκ των οποίων €317,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €169,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €120,2 εκ., εκ των οποίων €73,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €46,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση