Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/12/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Οκτ 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €418,7 εκ., εκ των οποίων €311,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €106,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €147,5 εκ., εκ των οποίων €73,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €73,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση