Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/08/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιουν 2018

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €615,4 εκ. σε σύγκριση με €554,4 εκ. τον Ιούνιο 2017. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Ιούνιο 2018 ήταν €399,8 εκ. σε σύγκριση με €375,8 εκ. τον Ιούνιο 2017. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Ιούνιο 2018 ήταν €215,6 εκ. σε σύγκριση με €178,6 εκ. τον Ιούνιο 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Ιούνιο 2018 ήταν €358,7 εκ. σε σύγκριση με €413,7 εκ. τον Ιούνιο 2017. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Ιούνιο 2018 ήταν €138,5 εκ. σε σύγκριση με €95,0 εκ. τον Ιούνιο 2017. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Ιούνιο 2018 ήταν €220,2 εκ. σε σύγκριση με €318,6 εκ. τον Ιούνιο 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Ιούνιο 2018 περιλαμβάνουν την μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €31,8 εκ. σε σύγκριση με €41,2 εκ. τον Ιούνιο 2017. Οι συνολικές εξαγωγές τον Ιούνιο 2018 περιλαμβάνουν την μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €113,8 εκ. σε σύγκριση με €249,2 εκ. τον Ιούνιο 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση