Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/10/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2019

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 ανήλθε στις 104,0 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Σεπτέμβριο του 2019 ο δείκτης έφθασε στις 101,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, ο τομέας της Μεταποίησης παρουσίασε άνοδο 1,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση