Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/11/2017
Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Στατιστικές Τουρισμού, 2016

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει ετοιμάσει την έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού, 2016».

Η έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμόκαι τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση