Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας



10/08/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εθνικές και Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Φορτίου, 1ο Τριμηνο 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίου για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018.

Οι κυριότερες μεταβολές στο συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν ήταν:

Οι εθνικές οδικές μεταφορές φορτίου παρουσίασαν αύξηση κατά 52,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στις διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίου σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ












Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση