Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/07/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Μάιος 2010

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Μάιο 2010 ανήλθε στις 101,2 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,5% σε σύγκριση με το Μάιο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2010, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 1,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάιο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 97,9 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 3,2% σε σύγκριση με το Μάιο του 2009.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση