Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/08/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιουν 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €403,2 εκ., εκ των οποίων €266,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €136,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €133,4 εκ., εκ των οποίων €81,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €52,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση