Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/08/2006
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΜΑΙΟΣ 2006
09/08/20061. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Μάιο 2006.

2. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για τον Ιανουάριο-Μάιο 2006 ήταν £1.297,3εκ. σε σύγκριση με £1.136,3εκ. τον Ιανουάριο-Μάιο 2005. Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) τον Ιανουάριο-Μάιο 2006 ήταν £269,0εκ. σε σύγκριση με £263,1εκ. κατά τον Ιανουάριο-Μάιο 2005. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε £1.028,2εκ. τον Ιανουάριο-Μάιο 2006 σε σύγκριση με 873,2£εκ. τον Ιανουάριο-Μάιο 2005.

(β) Κατά τον Μάιο του 2006 οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν £278,5εκ..

(γ) Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Μάιο2006 ανήλθαν σε £51,0εκ.. Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν £24,0εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν £26,9εκ..

3. Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούνιο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £330.6 εκ., εκ των οποίων £190.0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £140.6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές ήταν £51.3 εκ., εκ των οποίων £34.0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £17.3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

4. Η μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για το μήνα Μάιο 2006 είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των £2=. Η έκθεση διατίθεται επίσης δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση